Hur får jag på bästa sätt ett kristallklart och rent vatten i min pool?

Grönt poolvatten:

Chockklorera sedan du kontrollerat ph-värdet. Orsaken till att vattnet blivit grönt är att alger börjat växa i poolvattnet. Poolväggarna brukar även bli hala i samband med detta.


Brunfärgat poolvatten:

Använd flockningsmedel. Om du fyller poolen med vatten t ex från en sjö, älv eller havet kommer det med mycket partiklar. Reningsverket renar dessa partiklar efter en tid. Om du vill påskynda reningsprocessen kan du använda flockningsmedel. Vissa partiklar kan behöva fällas ut p g a filtret inte klarar av riktigt små partiklar.

Blågrönt poolvatten:

Använd flockningsmedel. Oftast orsakat av kopparsalter som uppkommer genom korrosion i gamla rörledningar och i sällsynta fall från vattenkällan. Detta kan även upptäckas genom att blonda personers hår blir missfärgat.


Mjölkfärgat poolvatten:

Justera ph-värdet och rengör filtret.
Kombination av högt Ph-värde och hög alkalinitet i kalkrikt vatten kan också göra vattnet mjölkigt. Är kalkhalten hög måste alkaliniteten och Ph-värdet justeras ned.