Hjälp! Min pool läcker, vad ska jag ta mig till?

Vattennivån sjunker!

Dagar med hög badfrekvens, backspolning och även till viss del avdunstning medför att vattennivån kan sjunka utan att de är något fel med poolen.
1 cm vatten i en 4 x 8 m pool är totalt ca 320 liter vatten, vid backspoolning med en pumpkapacitet på 16 m3/ tim ger ca 265 liter på en minut. I de fall du råkat få hål i din liner kan du använda en lagningssats med undervattenslim och stoppa den akuta läckan.
Slå av poolpump och täta bräddavlopp samt inloppen med plugg och gängtejp. Finns solfångare med separat in- och utlopp så pluggas dessa också. Märk upp befintlig vattennivå med en tejpbit. Vänta ett par dygn för att se om det fortsätter att sjunka.


Om vattennivån fortsätter att sjunka; Kontrollera (ifall ni har Astrals plastbelysning) att nedre anslutningen är åtdragen i lamphuset, det måste göras från baksidan (se monteringsanvisningen).
Om den är det så försäkra er om att belysning och bräddavlopp är rätt monterat. Astrals belysningssarg i plast måste sitta rätt monterad, är ramen inte det så kan det bli läckage där. Det finns uttag i ramen för fästskruvarna i sargen, de måste passas in korrekt. Kontrollera även så klämlisten runt trappan är tillräckligt åtdragen (se monteringsanvisningen).
Fortsätter det att försvinna vatten så finns läckaget i den nivå det slutar läka.

Om läckaget slutar vid pluggning av in-/utlopp;

Tag bort pluggningen, en del av vattensystemet i taget (inlopp eller utlopp), och se när det börjar läka igen, där finns läckan!

 

Läckage runt pooltrappa:

Ta lös täcklisterna och dra åt skruvarna lite hårdare.