Svenska Poolfabriken har utvecklat en högeffektiv värmepump speciellt framtagen för pooluppvärmning. Denna pump är av högsta kvalitet och utvecklad i samarbete med en av världens främsta tillverkare inom värmepumpar.

Vår poolvärmepump reducerar uppvärmningskostnaden med 65-80% beroende på utomhustemperatur. Denna poolvärmepump har fungerat mycket bra och kunderna som köpt denna pump har varit enormt nöjda.

Köldmediet som används heter R410a. Det har ett högre tryck som kräver en annan typ av kompressor och ventiler för att klara det högre trycket, i gengäld sparar du cirka 10% mer energi med detta köldmedium än med R407c.

Förångarbatteriet i denna poolvärmepump är större än i de flesta poolvärmepumpar på marknaden. Vi har inte prutat på detaljkvaliteten någonstans och kabinettet är gjort av skyddslackat stål.

Hög kvalitet – hög verkningsgrad

  • Effektiv ned till -5 grader lufttemperatur

  • Titanvärmeväxlare som motstår klor- och saltvatten

  • Köldmedia R410a för högsta verkningsgrad

  • Kabinett i skyddslackat stål

  • Digital kontrollenhet

  • Flödesvakt för säker drift

  • Dynamisk avfrostning

  • 11 m massiva titanrör (Nordic Heat II) i värmeväxlaren

  • ger maximal verkningsgrad.

Pris & Fakta: Poolvärmepump

  Nordic Heat I Nordic Heat II Nordic HEat III
Värmeeffekt* kW 6,5 kW 9 kW 13,5 kW
Uppvärmningskapacitet** m³ 20 - 30 m³ 30 - 45 m³  60 - 115 m³
Ineffekt kW 1,2 kW  1,7 kW  2,51 kW 
Driftström A 5,3  7,5  4,4 
Driftspänning 230 VAC 1-fas 50 Hz 230 VAC 1-fas 50 Hz 400 VAC 3-fas 50 Hz
Säkringsstorlek A 10 10 10
Verkningsgrad (COP)1 5,4 5,3 5,3
Pris 23.850 kr 27.850 kr 32.850 kr
Bypass 1.945 kr 1.945 kr 1.945 kr

*Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemp. på ca 20 °C och en pooltemp. på 27 °C.
**Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid.