En automatisk doseringsutrustning analyserar vattenkemin och justerar den till inställda värden. Den underlättar skötsel av poolvattnet och gör poolägandet ännu enklare!

Minimaster Komplett - Klor & pH dosering

MiniMaster övervakar din vattenkvalitet kontinuerligt, vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten. Vid behov doseras automatiskt rätt mängd kemikalier via två slangpumpar.

Kolsyreanläggning CO² pH-MiniDos

Fördelar vid pH-reglering med kolsyra:

  • kan ej bilda klorgas tillsammans med natriumhypoklorit   

  • Bättre arbetsmiljö vid användande av CO2  (kolsyra)

  • Enkel lagring och hantering 

  • Utgör ingen risk vid överdosering

  • Reducerar vattnets korrosivitet

  • Enkel dosering utan behov av doseringspumpar

Gasflaskor ingår ej.


Saltklorinator

Det enkla och effektiva sättet att kontrollera kloret i ditt poolvatten är med en saltklorinator. Genom att använda vanligt salt direkt i ditt poolvatten gör du ditt eget klor för pool eller spa. Det behövs 4 kg salt till varje m³ poolvatten. Kloret produceras på ett effektivt sätt när det upplösta saltet passerar genom titanplattorna i saltklorinatorn. Saltklorinatorn är installerad direkt via vattencirkulationen.

Poolens underhåll minskar eftersom saltet återanvänds kontinuerligt. Ingen manuell tillsats av klor är nödvändig. Tillverkningen av klor sker kontinuerligt, vilket ger en stabil vattenkvalitet och gör att kontroll av poolvattnet ej är nödvändig vid t.ex. semesterresa.

Tänk på att poolkemin blir aggresiv mot metaller vid
anvädning av saltklorinator och då måste poolens detaljer
vara av plast och värmesystemet måste ha titanbelagda rör.

Prisexempel: Doseringsutrustning

Modell Pris
Minimaster Komplett - Klor & pH 16.900 kr
Kolsyreanläggning 9.800 kr
Saltklorinator 7 Sel 40 11.750 kr
Saltklorinator 7 Sel 60 12.850 kr