Växeln har telefontid måndag till fredag 08.00-17.00 lunch 11:30-12:30 Kunder som köper kompletta poolpaket för självmontering erbjuds telefonsupport vardagar 08:00 - 17:00

Allmänt
Poolens innermått vad avser längden på Sverigepoolen är alltid *18 cm kortare än angivet, ex: 4 x 8m = 4 x 7,82 m Toleranserna på poolmåtten kan variera med några centimeter, gäller framför allt Sverigepoolen PE. Vid köp av kantsten så kan de behöva tillpassas/kapas för bästa passform, gäller framför allt vid trappor.

* Epsilon Styropor samt Epsilon Thermo håller exakta mått. Poolens angivna mått är invändiga, ex: 4 x 8 m = 4 x 8m invändigt mått.

Vid vattenfyllning av en Sverigepoolen Magnelis – ovan mark så får man räkna med att väggarna/väggelementen kan komma att ”flexa” lite av vattentrycket som skapas, detta är helt naturligt och en förutsättning för denna typ av konstruktion.

Priser
Priserna på hemsidan/katalogen gäller tillsvidare. Moms (25 %) är inräknad i alla priser. Om momsen ändras, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris och konstruktionsändringar samt reservation mot tryckfel.

Betalningsvillkor
Poolpaket 10 % i handpenning vid order, resterande vid leverans (mot efterkrav) alternativ förskottsbetalning på hela beloppet. övriga varor expedieras mot efterkrav (kontant betalning vid leveransen), förskottsbetalning eller kortbetalning. Betalning av pool skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring eller bankkort (ej kreditkort).
Vid kampanjerbjudanden skall alltid varan vara slutbetald senast den dag kampanjen upphör

Leverans
OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad (betalningen är registrerad), ej från orderdatum. Frågor om leverans gällande poolpaket besvaras tidigast 10 dagar efter registrerad inbetalning. De flesta varorna levereras omgående från vårt lager eller från fabrik. Order före kl.12.00 expedierar vi i regel samma dag. Vi skickar de flesta varor med DHL. Normalt är leveranstiden för ett poolpaket 1-2 veckor (kan öka i högsäsong).
Mot extra tillägg kan vi leverera poolpaket på 36 timmar (gäller endast standardpooler på lager). Leveranstid för automatiska poolöverdrag samt Easy Roll är normalt 4-5 veckor, kan vara längre i högsäsong. Leveranstid för övriga poolöverdrag och vinterplåtar är normalt 2 veckor, kan vara längre i högsäsong. På dessa leveranstider tillkommer speditörernas transporttid. Vid beställning av ett komplett poolpaket så kommer flera leveranser med material beroende på vad som ingår i paketet (ex. pool, överdrag, vinterplåt = tre separata leveranser)

Vid synliga transportskador ska detta noteras direkt vid mottagandet på fraktsedeln. (Gäller även pallskada).Vid transportskador som inte är direkt synliga vid leverans, måste detta anmälas till transportbolaget eller PoolKungen AB (beroende på leveransvillkor; se köpvillkor) inom 5 arbetsdagar från leveransdagen.

Fraktvillkor
Fritt på bil till Er adress (garageuppfart) gäller vid fraktfri leverans. Fritt vårt lager vid icke fraktfri leverans. OBS! Vid leverans av poolpaket, aut. poolöverdrag samt vinterplåtar krävs lossningshjälp alternativt pristillägg för kranbil, detta måste bokas direkt av kund hos speditör. Kontakta Svenska Poolfabriken AB för telefon till aktuell speditör.

Fraktpriser poolpaket
Frakter på varor debiteras till självkostnadspris enligt tabell nedan:

Rund pool              2.500kr

Rektangulär pool   3.000kr

Tilläggspriser på ovanstående poolpaket:

200 cm trappa                      + 1.500kr

300 cm trappa/hörntrappa   + 2.000kr

Stensarg                               + 1.200kr

Air Cover/Air Cover Dry         + 2.500kr

Solfångare                            + 500kr

Värmepump                          + 500kr
Easy Roll < 4 m                     + 995kr
Easy Roll < 5 m                     + 1.250 kr

Vi kan även erbjuda fraktfritt vid förskottsbetalning vid köp av poolmaterial (ej pooltak och vinterplåt ) för mer än 100.000kr, samt halva priset på frakter vid förskottsbetalning vid köp av poolmaterial (ej pooltak och vinterplåt) mellan 45.000–100.000kr.

Fraktpriser tillbehör
1-10kg            200kr
11-20              250kr
21-35kg          300kr

Efterkrav
Efterkravsavgift är den avgift som speditörerna tar ut för att hantera betalning (pengar) mellan kund/leverantör. Efterkravsavgift tillkommer till självkostnadspris på samtliga frakter (dock ej vid förskottsbetalning).

Efterkravsavgift 795:-

Fraktkostnader tillkommer och baseras på innehållet i aktuell order.

Betalning mot efterkrav utförs med elektronisk faktura som skickas till kund från Svenska Poolfabrikens logistikpartner. Efter avisering av speditör, och när bilen finns hos kund sker betalning  innan lossning utförs. Kontrollera att antalet kollin stämmer överens med fraktsedel och att inga synliga fraktskador finns.
 

Returer
Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 %
Returfrakt betalas av kund
Returer måste returneras i oskadat originalemballage
Specialbeställningar (ex. liner med specialmått) kan ej returneras
OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket.
Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som skickats till utlämningsställen.

Garantier
Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. På poolstommen* så lämnar vi en utökad garanti på 35år**. En förutsättning för att garantin på poolstommen skall gälla är att poolen står torrt m.a.o. dränering vid behov. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan el. liknande, poolen skall vara fristående. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel, eller liknande.
* Poolstomme innefattar inte liner, Liner är en separat produkt och har samma garantier som övrig utrustning
** 20 år på Sverigepoolen Magnelis och ovan mark i galvaniserad plåt samt Delta friformpool.
** Gäller ej Epsilon Styropor och Thermopool då dessa stommar byggs av kund med betong/armering.
** 10 år på MY Glasfiberpool och Alfa timmerpool.


Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet.
Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

Reklamationer

Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Svenskapoolfabrikens köpvillkor.
Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid.  Vid reklamation av vara måste varan skickas till Svenska Poolfabriken AB för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara.

Viktigt! Varan ska alltid skickas som företagspaket. Leveransadress: Svenska Poolfabriken i Luleå AB, Pontonjärvägen 10, 961 43  Boden.

Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala varan, vi skickar ev. kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen. Alla reklamationer skall göras skriftligen på vår för reklamationer avsedda blankett. Den kan skickas till dig via E-post eller vanlig post.

Gör så här:
-Kontakta oss för att få en reklamationsblankett
-Fyll i reklamationsblanketten
-Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada. Foto går också bra att e-posta till info@svenskapoolfabriken.se

Force Majeure
Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel,
fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara, utom vår kontroll,
som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.

Installation/Entreprenad
Svenska Poolfabriken AB utför ej montering, grävning, service mm utan hänvisar till av oss rekommenderad installatör/entreprenör. Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. All dialog angående installation/entreprenad skall föras direkt med installatör/entreprenör.

Skadestånd - ersättning
Svenska Poolfabriken AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund (ex. hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer osv.) vid ev. sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att allt gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid monteringen.